top of page

Manylion | Specification

Darganfyddwch a rhannwch fanylion eich cyfrifiadur er mwyn i ni roi cyngor i chi ar brynu cyfrifiadur newydd neu uwchraddio'ch cyfrifiadur.

Discover and share the specification of your computer for us to give you advice on buying new or upgrading your computer.

Lawrlwythwch Speccy o fama | Download Speccy from here

Rhedwch a gosod spsetup.exe | Run and install spsetup.exe

speccy.PNG

Gadewch i Speccy gasglu y wybodaeth | Allow Speccy to collect the information

speccy save.PNG

Rhannwch y wybodaeth gyda ni | Share the information with us

Safiwch y wybodaeth fel Ciplun (Snapshot), ffeil XML neu ffeil TXT neu copiwch gyfeiriad y "Published Snapshot" a'i anfon i  help@crwstech.com gan nodi Math a Model eich cyfrifiadur.

Save the information as a Snapshot file, XML file or a TXT file or copy the "Published Snapshot" address and send it to help@crwstech.com with the Make and Model of your computer.

bottom of page