top of page

Prynu | Buy

Prynu - yr ydym yn benderfynol eich bod yn prynu offer sydd a'r budd a phris gorau i chi.

Cysylltwch â ni gyda'ch gofynion a chwestiynau.

Buying - we are determined that you buy equipment that has the best benefit and price for you. Contact us with your requirements and questions.

Anfon | Send

Diolch | Thanks

neu cysylltch drwy ffonio neu ddanfon neges

or contact by phone or message

bottom of page