top of page

Diogelwch | Security

Gwasanaeth diogelwch seibr cynhwysfawr

Comprehensive Cyber Security Service

Diogelu
SECURING
Asedau
ASSETS
Data
DATA
Enw Da
REPUTATION

Diogelu Asedau, Data ac Enw Da yw craidd ein gwasanaeth seibr ddiogelwch. Gyda meddawledd ein partner, WithSecure™, rydym yn creu cynllun seibr ddiogelwch cynhwysfawr i chi. 

Byddwn yn asesu'r risg, creu canllawiau diogelwch ac yn cryfhau eich Cadernid Diogelwch. Bydd y gwasanaeth yn parhau gyda Crwstech yn monitro eich meddalwedd diogelwch, yn asesu yn barhaus ac yno i'ch cefnogi gyda phob elfen o ddiogelwch seibr.

Protecting Assets, Data and Reputation is the core of our cyber security service. With software of our partner, WithSecure™, we create a comprehensive cyber security plan for you. We will assess the risk, create security guidelines and strengthen your Security Posture.

Our service will then continue with Crwstech monitoring your security software, continuously assessing  your data and asset protection and there to support with every element of cyber security.

WithSecure_Registered_Partner_charcoal_black.png
Gwrth Falwedd
Data wrth Gefn
Amgryptio
Cysylltiad Diogel
Rhwydwaith Diogel
Parhad Busnes

Preifitrywdd
Monitro
Aliniad Reoliadau

 
Anti Malware
Data Backup
Encryption
Secure Connection
Safe Networks

Business Continuity
Privacy
Monitoring
Regulation Alignment

 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â ni

Contact us for more information

01492 437001      help@crwstech.com

bottom of page