top of page

Diogelwch | Security

Meddalwedd

Software

Mae yna nifer o wahanol gwmniau yn cynnig meddalwedd diogelwch.

Rydym, fel cwmni yn defnyddio cwmni o Ffindir sydd yn diogelu ein offer ac ein partneriaid.

There are a number of different companies offering security software. We, as a company use a Finnish company that protects our equipment and our partners.

Diogelwch Data

Data Security

O ddiogelu rhwydwaith i gopio data wrth gefn.     

Mae rhoi cymorth i ddiogelu data personol a phobl eraill yn flaenoriaeth i ni.

From network protection to data backup.

Helping to protect personal and other people's data is a priority for us.

Mwy | More

Hyddysg

Learned

Un o ffactorau pwysig o ddiogelwch cyfrifiadurol ydi bod yn hyddysg yn y sgamiau diweddaraf a'r arferion da sydd eu hangen. Rydym yn cynnig gwasanaeth asesu a chynghori.

One of the important factors of computer security is to be well versed in the latest scams and the good practices that are required. We offer a security assessment and counseling service.

Mwy | More

Meddalwedd

Meddalwedd

Software

Mae WithSecure™, ein cyflenwyr, yn cynnig nifer o feddalwedd sydd yn ein helpu cadw eich offer yn ddiogel.

WithSecure™, our partners, offer software that help us keep your technology safe.

F-Secure ar gyfer cyfrifiaduron personol, y teulu a'r cartref.

F-Secure for your personal PC, your family and home

Defnyddiwch F-Secure ar eich cyfrifiaduron cartref.

Mae'n feddalwedd hunan reoli sydd yn eich diogelu rhag y peryglon cyfrifiadurol diweddaraf.

Prynwch a lawrlwythwch y meddalwedd gwrth feirws a diogelwch  drwy ddilyn y doleni cysylltiol.

WithSecure™ Elements
EPP ar gyfer y cartref a busnes.

WithSecure™ Elements
EPP for home and business

EPP - Endpoint Protection

WithSecure™ Elements
EPP ac EDR ar gyfer y cartref a busnes.

WithSecure™ Elements
EPP and EDR for home and business

EPP - Endpoint Protection

EDR - Endpoint Detection and Response

WithSecure_Registered_Partner_charcoal_black.png
bottom of page